неділя, 24 жовтень 2021, 23:03
Сайт: MoodleMoot Ukraine 2014
Курс: Використання ресурсів та елементів LMS Moodle для організації вивчення теоретичного матеріалу в дистанційному курсі (Березенська С.М.)
Глосарій: Приклад використання глосарію для вивчення теоретичного матеріалу
К

Контур

замкнутый путь, проходящий по нескольким ветвям так, что ни одна ветвь и ни один узел не встречается больше одного раза.

Касаткин А. С. Электротехника: Учеб. для вузов / А. С. Касаткин, М. В. Немцов. — 9-е изд., стер. — М.: Издательский центр «Академия», 2005, - 544 с.