Розділи

  • Загальне

    У публікації розкрито основні аспекти діяльності та досягнення Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, головні цілі якого полягають у здійсненні фундаментальних і прикладних досліджень щодо розв’язання актуальних теоретико-методологічних і науково-методичних проблем створення, упровадження та ефективного застосування в освітній практиці програмних і технічних засобів навчання та інформаційно-комунікаційних технологій.