Приклад опису курсу

Тема курсу: "Інформація та  інформаційні процеси"

    Під час його вивчення ви дізнаєтесь про такі поняття, як інформація, її види та властивості; з'ясуєте що таке інформаційні процеси та як зберігати, шукати, захищати, передавати та вимірювати інформацію. Ви також дізнаєтесь яку роль відіграє інформація в житті людей.

Код курсу: ІТІП

Ведучий курсу: вчитель інформатики Херсонського Академічного ліцею імені О.В.Мішукова при Херсонському державному університеті Херсонської міської ради, вчитель-методист  Непомняща Тетяна Володимирівна

 E-mail: tany.nepomnyshay@mail.ru

Тривалість курсу:  січень 2014

       Основні складові курсу:

-    Інформатика. Поняття інформації. Види інформації.

-    Інформація і повідомлення.

-    Властивості інформації.

-    Інформація і шум та їх взаємоперетворення.

-    Інформація та інформаційні процеси.

-    Інформаційні процеси: пошук, збирання, зберігання, опрацювання, подання, передавання, використання, захист інформації.

-    Носії інформації, форми і способи подання інформації.

-    Кодування повідомлень, за допомогою яких передається інформація.

-    Поняття про сучасні засоби зберігання та опрацювання інформації.

-    Захист інформації.

-    Інформаційні процеси в живій природі, суспільстві та техніці.

-    Інформаційні процеси в управлінні.

-    Кодування інформації за допомогою знакових систем. 

-    Двійкове кодування інформації. Подання аналогової (неперервної) графічної і звукової інформації у дискретній формі.

           Після проходження курсу учні повинні знати:

-              поняття інформації та повідомлення, взаємозв’язки між поняттями інформація і повідомлення; види інформації; форми та засоби зберігання, подання й передавання інформації; приклади різних носіїв інформації; принципи та можливості кодування інформації; способи опрацювання інформації; поняття шуму, взаємоперетворення інформації і шуму; одиниці вимірювання ємності запам'ятовуючих пристроїв; властивості інформації; основні інформаційні процеси: пошук, збирання, зберігання, опрацювання, подання, передавання, використання, захист інформації;

-              поняття про кодування інформації за допомогою знакових систем; принципи двійкового кодування інформації; подання аналогової графічної і звукової інформації у дискретній формі;

-              визначення інформатики як науки про засоби й методи збирання, опрацювання, зберігання, пошуку, передавання, подання та використання інформації в різних галузях людської діяльності;

-              інформаційні процеси в управління, техніці, суспільстві;

-              основні галузі застосування комп’ютерів.

Курс складається з 10 уроків.

Форми перевірки знань: завдання, тести, робочі зошити, кросворди.

Курс призначений учням проліцейських класів, старшокласникам загальноосвітніх шкіл, ліцеїв та гімназій, учням центру довузівської підготовки для виконання домашніх контрольних робіт, абітурієнтам та студентам, а також викладачам інформатики.

Остання зміна: субота, 12 квітень 2014, 19:28