Організація накопичувальної системи оцінювання засобами Moodle: Усі учасники

Фільтри

Модуль І (45 балів)

Завдання Завдання Приклад завдання 1.1 (5 балів)